Skip to content

145-годишнината от Априлската епопея беше отбелязана в къща “Роден дом на Георги Измирлиев – Македончето”

С музеен урок беше отбелязана 145 годишната от Априлската епопея. Той е част от седмичната програма, посветена на един от героите на въстанието – Георги Измирлиев-Македончето. През драматичната 1876 година той е военен инструктор и помощник-апостол в Първи Търновски революционен окръг. Заниманието се проведе в къща „Роден дом на Георги Измирлиев-Македончето“ с ученици от 7 клас при Пето СУ „Георги Измирлиев“, с ръководител г-жа Севдалина Иванова. На фона на експозицията, която проследява по-детайлно събитията в Първи Търновски революционен окръг, учениците научиха интересни подробности за причините, провокирали въстанието, за неговия ход, герои, последиците за българския народ, както и за международния му отзвук. Акцент в изложението беше подготовката за въстание в Горноджумайския и в Банско-Разложкия край. Внимание беше отделено и на Разловското въстание, неразривна част от Априлските събития през 1876 г. Учениците получиха възможността и за практическа изява на получените знания, като попълваха познавателни картони и четоха мисли на български революционни дейци, осъществили подготовката за въстанието. Изказванията на популярни европейски защитници на българската кауза – Дж. Макгахан, Виктор Юго, Тургенев и други, напомниха за човешката съпричастност, която била провокирана от извършените кланета и безчинства над българското население.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Обадете се