Античност

Aнтичността е епохата, която обхваща времето от V в.пр.н.е. – VІ в. По време на нея се развили две големи цивилизации – елинистическата и римската, постиженията на които са залегнали в основата на европейската култура.
През тази епоха били положени основите на големи постижения във всяка една област на човешкия живот – строителство, архитектура, търговия, занаяти, бит и култура.

В зала „Праистория и Античност” са показани едни от най – добрите образци и колекции на ценни предмети притежавани от музея – материали от некропола на античния град Хераклея край с. Рупите, от гроб на богата тракийка край с. Баничан, от античния могилен некропол в м. Баларбаши, Благоевград,
Богата е колекцията от глинени антични лампи. Те са богато украсени, както с растителни мотиви – лозови и дъбови клонки с жълъди, листни розети и палмети, така и с животински и човешки фигури и божества. От животните най – изобразявани са мечката, пантерата, бика.

Особено внимание заслужават две от представените лампи със своите изображения – тази с образа на богиня Атина със шлем и тази със сцената – Гладиатор с копие в бой с мечка.

Интересна е и представената група от теракотени фигури на животни /гълъб, млади бикове/ и богове / Телесфор, Ерос и Афродита/. Впечатляват със своята грациозност и женските фигури.
В една от витрините в центъра е експониран уникален комплект от медицински инструменти от римската епоха намерени в случайно открит гроб край град Банско.

Комплектът се състои от бронзови и костени лъжички за дозиране на лекарства, каменна плочка за стриване и смесване на лечебни съставки, две бронзови стригили с богата врязана украса.

Особено впечатляващи с изящната си изработка са двата бронзови съда – единият с форма на римско ботушче и другият – правоъгълна кутийка с три отделения, покрити с капачета с омегаобразни дръжчици.

Религиозните вярвания на древните траки, култът към мъртвите, вярата в отвъдния свят са отразени в погребалните им обичаи.

В античността над гробовете на по – заможните хора били поставяни каменни или мраморни надгробни паметници.

По долината на Средна Струма те се обособяват в една много характерна група, която в голяма степен се отличава от паметниците в останалата част на България, както по своите размери и форма, така и по изображенията в релефното поле.

Представена e богата колекция от надгробни паметници от римската епоха.

В последната витрина на зала „Праистория и Античност” са представени уникални глинени цветни маски на Вакханки и Сатир – персонажи от свитата на Дионис – богът на виното и веселието.

Уникална е и така наречената купа на Херакъл – финна глинена купа украсена отвън с релефно предадени пет от дванадесетте подвига на древногръцкия герой Херакъл.

Уредник Денис Исаев