Skip to content

Дебърско-мъжки костюми-Вардарска Македония

Мъжка носия от с. Галичник, Дебърско – Вардарска Македония • Male costume from Galichnik, Debar region – Vardar Macedonia

Мъжка носия от с. Галичник, Дебърско – Вардарска Македония • Male costume from Galichnik, Debar region – Vardar Macedonia

Мъжка носия от с. Галичник, Дебърско – Вардарска Македония • Male costume from Galichnik, Debar region – Vardar Macedonia

Мъжка носия от с. Галичник, Дебърско – Вардарска Македония • Male costume from Galichnik, Debar region – Vardar Macedonia

Елек с дълги ръкави - минтан/джамадан, Галичник, Дебърско • Long-sleeved vest - mintan/jamadan, Galichnik, Debar region

Елек с дълги ръкави - минтан/джамадан, Галичник, Дебърско • Long-sleeved vest - mintan/jamadan, Galichnik, Debar region

Кюстек, мъжки верижен накит • Men’s chain jewelry (kyustek)

Кюстек, мъжки верижен накит • Men’s chain jewelry (kyustek)

Кюстек, мъжки верижен накит • Men’s chain jewelry (kyustek)

Кюстек, мъжки верижен накит • Men’s chain jewelry (kyustek)

Долама, Галичник, Дебърско • Outer garment (dolama), Galichnik, Debar region •

Долама, Галичник, Дебърско • Outer garment (dolama), Galichnik, Debar region •

Дебърско, Вардарска Македония

Дебърската мъжка носия от края на XIX в., формирана под влияние на климата, поминъка и местните културни традиции, включва в състава си немного на брой основни дрехи. Кошулята е от бяло тънко домашно платно, а ръбът на малката якичка понякога е украсен с фина шита дантела. Елекът с дълги ръкави – минтан/джамадан, е изработен от раирана фабрична памучна материя, подплатен е, със странично закопчаване. Бечвите са ушити от същия бял тепан вълнен плат – клашна, от който се правят и женските клашници. Обточени са по всички ръбове и отвори с редове от черни вълнени гайтани. Горната, къса до кръста дреха от тъмна клашна, с прави ръкави до лакътя, се нарича зобанче, а в студено време широката ѝ правоъгълна яка се носи като качулка. По-възрастните мъже вместо зобанче обличат долама – дълга до коленете бяла дреха, с множество клинове в долната половина и черни гайтанени обтоки по всички ръбове. На главите си слагат обикновено капа от черен сатен. В тази черно-бяла на вид композиция, единствени цветни изключения са червеният четворнотъкан пояс на тънки бели шарки или червеният фес с дълги пискюли.

Debar region, Vardar Macedonia

The Debar men’s folk costume from the end of the 19th century, formed under the influence of climate, occupation and local cultural traditions, includes a small number of basic clothes. The shirt is made of white thin home canvas, and the edge of the small collar is sometimes decorated with fine sewn lace. The long-sleeved vest with side fastening – mintan/jamadan, is made of striped factory cotton fabric. The trousers – bechvi are sewn from the same white beaten woolen cloth of klashna, from which the female klashenik is made. They are trimmed on all edges and openings with rows of black woolen braids. The upper garment of dark klashna, with sleeves reaching the elbow, is called zobanche. In cold weather, its wide rectangular collar was worn as a hood. Older men wore a dolama instead of a zobanche – a knee-length white garment with many wedges in the lower half and black braided decoration on all of the edges. They usually wore a black satin cap on their heads. In this black-and-white-looking composition, the only color exceptions are the red four-woven belt of thin white patterns or the red fes with long tassels.

*Дигитализирани движими културни ценности от фондовете на Регионален исторически музей – Благоевград по проект “Наследството на българите-бежанци – дигитални образи, форми и багри”, финансиран от Министерство на културата (2022 г.)

*Фотограф:Темелко Темелков

Обадете се