Skip to content

Децата от Лятна детска музейна школа научиха интересни факти за парите

В днешното издание от лятната детска музейна школа, експертът нумизмат Нина Хаджиева бе подготвила изключително интересен и образователен урок.
Урокът, разделен на няколко етапа, бе посветен на парите. Чрез занимателна презентация, нумизматът на музея, предостави възможност на децата да се запознаят с техния произход и история, що е то нумизматика и кой е нумизмат, както и с технологията за производство на монети.
Малчуганите научиха къде са се появили първите монети, от какъв метал са изработени и какви изображения носят те. Също така учениците се запознаха с различни видове домонетни форми като раковини, черупки от миди, сол, чай, подправки, животни, върхове на стрели, медни късове, брадвичики и слитъци. Децата бяха запознати с термини и понятия,свързани с монетите – Реверс, аверс, гурт, релеф, номинал, както и каква информация носи монетата?
По време на урока на децата бе предоставена възможност за практическа работа и занимание. Всяко дете разгледа монета и се запозна отблизо с нейните елементи. Разгледаха различни по вид, време и произход монети и банкноти, събрани в класьори. Учениците сами разчитаха надписи и разпознаваха образите от български монети от края на 19 и началото на 20 в. и надписа по ръба на монетите. Децата имаха възможност да направят разлика между антични и съвременни монети.
С изключително внимание и усърдност учениците подходиха и към друго занимание, подготвено от нумизмата на музея, където трябваше да изрежат и слепят правилно лице и гръб на показаните в презентацията 5 бр. антични монети на Аполония Понтика, Маронея, Атина, о. Егина и Ефес.
За финал на урока на децата им бе предоставена възможност сами да опишат и измерят монета като я наблюдават с лупа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Обадете се