Skip to content

Диплома на Григор Бояджийски

   Диплома за завършено висше образование по право от Университета в Лозана, издадена на Григор Бояджийски, на 24.07.1897 г. На френски и османо-турски език. С подписите на Ректора Комбе, на шефа на Факултета по право (нечетлив), на секретаря и с печата на Университета. Документът е съхраняван в Кюстендил от дъщерята на Григор Бояджийски – Надежда Гр. Бояджийска. Предаден е на музея като дарение през 1981 г.
 
  Григор Бояджийски е роден в Царево село (дн. Република Северна Македония) на 14.05.1870 г. Завършва право в Лозана и се установява в Кюстендил като адвокат.
  Изявява се като политик, общественик, стопански деец, участник в македоно-одринското движение и в Първата световна война. Удостоен със званието „почетен гражданин на Кюстендил“ през 1998 година. 
*Документът може да бъде видян в експозицията “Благоевград – поглед в миналото”, обновена по проект “Малки градски истории – културни рефлексии” по Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти 2022 на Национален фонд “Култура”.
Обадете се