Skip to content

Списък  и информация за изданията, които можете да закупите на касата на Регионален исторически музей – Благоевград:

Археологически паметници в Благоевградска област

Изданието представя не само известните досега паметници, но и издирени и проучени на място десетки неизвестни обекти, които хвърлят светлина върху поселищния живот в праисторията, античността, ранното и късно средновековие. Същевременно те обогатяват историята с редица ценни данни, отнасящи се до политико – обществения, административен и културен живот на древните обитатели на този край. Данните, получени при терените изследвания, са допълнени със сведения от местни жители, от случайни находки , съхранявани в музеите в Благоевград, Сандански, Петрич, Гоце Делчев, както и в музейните сбирки по селата.

Автор: Цветана Дремсизова – Нелчинова
София, 1987 г
Цена: 6.00 лв.

Биоразнообразието на Национален парк Пирин

Материалите, използвани в книгата се базират върху информация от научни изследвания за природните условия и биоразнообразието в Национален парк Пирин. Авторите на книгата са се опитали да представят изходните материали в по- достъпна форма, като запазят в най- голяма степен научната им обективност и информираност. Материалите са структурирани в две основни части. Първата дава обща характеристика на природните условия и основни компоненти на биоразнообразието на НП Пирин. Във втората се представят териториалните особености в разпределението на биоразнообразието като за целта то е обвързано с основните типове хабитати.

Автори: Васил Попов, Добромира Димова, Христо Делчев
Българска Фондация Биоразнообразие, София, 2005г.
Цена:10.40 лв.

Бозайниците важни за опазване в България

В основата на създаването на тази книга лежи представянето ма българските бозайници от европейско и световно значение за опазване на биоразнообразието. Тя е структурирана в две основни части – обща и специална. Общата част представя характеристиката на бозайниците и запознава читателите подробно с полевите методи за изучаване и разпознаване на бозайници. В тази част е представена и съвременната фауна на бозайниците у нас с описание на техния видов състав, видово богатство и природозащитен статус. Втората част на книгата представя серия от очерци за консервационно значимите бозайници на България. Книгата отделя голямо внимание именно на тях, защото тяхното опазване има по-широко природозащитно послание.

Автор: Васил Попов и колектив
Издател: Dutch Mammal Society VZZ. 2007
Цена: 45.50 лв.

Благоевград - Кратък исторически очерк

Изданието има за цел да популяризира историческото минало на града за периода от неолита до 60-те години на 20-ти век. През 1964г. Градският общински народен съвет на Благоевград издава книгата, която не е написана по поръчка, а като собствено виждане на автора. Той се базира на археологически разкопки на Регионалния исторически музей – Благоевград, извършени през 50-те и 60-те години, когато музеят прави първите си стъпки. Използвал е също така постиженията на тогавашната историческа наука, документи, предания и др. В книгата погледът на изкушения от историята изследовател се пречупва в погледа на дългогодишния учител, просветен и културен деец и журналист, пазещ спомена за своите корени и посветил живота си на тяхното многостранно проучване. Това издание предлага част от книгата, обхващаща периода до 1929г. Подборът на част от снимките и текстът към тях са дело на Регионален исторически музей - Благоевград.

Автор: Мирчо Юруков
София, 2001г.
Цена: 5 лв.

Българско архитектурно наследство селища, църкви, манастири

Книгата „Българско архитектурно наследство селища, църкви, манастири“ представлява луксозно издание, включващо 516 страници с представени 34 селища, 224 къщи, 32 манастира,13 антични гробници, илюстрирани с 894 цветни фотографии и 132 графични плана, карта на селищата,карта на манастирите. Книгата е плод на обобщаване на знанията на професора, придобити през годините. – „Да кажем, че ако има човек, който иска да прочете всичко написано от мен, но заради една или друга причина не може, ще навакса всички мои трудове чрез тази книга“.

Автор: проф. д-р арх. Стефан Стамов
София, 2016г.
Цена: 25 лв.

Виното на мъдростта. Животът, поезията и философията на Омар Хайям

Представител на екзотичния Изток, пророк на хедонизма и свободомислието, Омар Хайям и неговият „Рубайят“ са легенда от векове. Мехди Аминразави изследва въздействието на Хайям – математика, астронома и поета – върху науката, философията и поезията и развенчава митовете около легендата, за да открие истинската му личност в нейния исторически контекст.
Предназначена както за специалисти, така и за широката публика, книгата обхваща изключителния живот, вдъхновяващата поезия, философските и научни трудове на Омар Хайям, както и значителното му влияние върху писатели като Марк Твен и Т. С. Елиът, за да представи изчерпателно философията и творчеството на великия суфи мислител от Средновековна Персия на нашия несигурен постмодерен свят.

Автор: Мехди Аминразави
Издател Кибеа, 2016
Цена: 27 лв.

Българи, България, Български съдби

Книгата е съставена от три части, които оформят нейното заглавие: „Българи, България, Български съдби“. Първата, биографична част, разкрива зараждането на един ярък характерологичен тип – революционният или духовният водач, командирът, творецът, лидерът изобщо и неговото развитие през различните исторически епохи. Обединяващата идея в биографичните портрети е ярката индивидуалност на представените личности и заедно с това тяхното вътрешно сходство като продукт на общ национален генотип, съчетал в себе си най- добрите черти на българската народопсихология. Втората част съдържа 15 статии, есета и очерци, които хвърлят повече светлина, дават нова интерпретация или просто поглеждат от различен зрителен ъгъл към иначе познати факти и събития от историята на българите в Македония и Одринска Тракия и войните за национално освобождение и обединение. Третата част обхваща осем статии и представя българската история, видяна, преживяна или споделена от чужденеца.

Автор: Светлозар Елдъров
Парадигма 2010
Цена: 15 лв.

В търсене на националния идеал 1878 - 1913

Сборникът включва материали от Международната научна конференция (2-3 октомври 2008г. в Благоевград) на тема „В търсене на националния идеал 1878 – 1913г.“ Учени от институтите при Българската академия на науките, университети, архиви и музеи, както и представители от Русия, Полша, Румъния, Гърция, Норвегия и Република Македония представят свои проучвания върху началото и развитието на националните проблеми на Третата българска държава.

Автори: ст. н. д-р Димитър Тюлеков, доц. д-р Стоян Германов, Елена Александрова
РИМ Благоевград 2009, издателство „Фабер“, 2009
Цена: 8 лв.

Гласовете ви чувам- Личностите на гимназията и България: 130 години от основаването на Солунската българска мъжка гимназия

Книгата съдържа докладите от националната научна конференция, проведена през месец април 2010 г. по повод 130 години от основаването на Солунската българска мъжка гимназия, чийто наследник сега е Национална хуманитарна гимназия „Св.Св.Кирил и Методий” в Благоевград. Научните статии са на 53 учени и специалисти от изследователски институти, висши училища, музеи и архиви в България, както и потомци на преподаватели и възпитаници на Солунската мъжка гимназия. В сборника могат да се прочетат спомени на наследници на видни възрожденски фамилии – Олга Пърличева, Димитър Яранов, Елисавета Миладинова, Христо Матов.

Автори: доц. д-р Александър Гребенаров, Румяна Хаджиева, Елена Александрова, Елена Чалгънова
„Фабер“, 2011г.
Цена: 15 лв.

Енигмата Омар Хайям

Монографията „Енигмата Омар Хайям“ ни запознава с живота, научната и литературната дейност на най-четения, най-изучавания, най-спорния и най-магнетичния източен поет в Европа и Америка: Омар Хайям (1048 – 1131). Тя предлага ориентири, с чиято помощ читателят да навлезе в многопластовата източна философия и поетика, в многообразието от рационалистични философско-религиозни учения, повлияли върху възприятията на поета и намерили отражение в творбите му.

Автор: Иво Панов
Издателство "Панорама", 2019
Цена: 22 лв.

Известия Том I

В първия том от "Известия" на Регионален исторически музей – Благоевград са отпечатани докладите, изнесени на конференцията, посветена на 130 г. от рождението на Антон Попстоилов - виден учен, педагог, неуморен изследовател на българския фолклор и култура.

Исторически музей - Благоевград
Благоевград, 1999
Цена : 3 лв

Известия Том II

Вторият том на "Известия" на Регионален исторически музей - Благоевград е посветен на Горна Джумая в годините 1912 - 1950.

Исторически музей - Благоевград
Благоевград, 2001
Цена : 3 лв.

Известия Том III

Третият том на "Известия" на Регионален исторически музей - Благоевград съдържа докладите от проведената през 2002 година научна конференция на тема " Пиринският край от древността до днес".

Исторически музей - Благоевград
Благоевград, 2003
Цена: 3 лв.

Известия Том IV

Том IV от "Известия" на Регионален исторически музей - Благоевград е посветен на християнското изкуство и култура в Югозападните български земи.

Исторически музей - Благоевград
Благоевград, 2005
Цена: 4 лв.

Известия на регионален исторически музей - Благоевград Том V

Том V от "Известия" на Регионален исторически музей - Благоевград съдържа докладите от провелата се през 2017 г научна конференция на тема "Издирване на недвижими археологически паметници. Постижения и перспективи".

Регионален исторически музей - Благоевград
Велико Търново, 2009 г.
Цена: 5 лв.

Известия на Регионален исторически музей - Благоевград Том VI

В сборника са включени материали от научната конференция, проведена на 28-29 септември 2017 г. по повод 65-годишния юбилей на Регионален исторически музей – Благоевград, на тема „Югозападна България – нови изследвания и проучвания“. Учени от Българската академия на науките, университети, архиви и музеи, представиха свои проучвания в областта на археологията, историята, антропологията и природните науки.

Регионален исторически музей - Благоевград
Благоевград, 2018
Цена: 12 лв.

Из забравеното героично минало на Мелник и Свети Врач

В книгата „Из забравеното героично минало на Мелник и Свети Врач“ са публикувани спомените на, родения в Пиринска Македония, революционер и български духовен деец, участник в Илиденско – Преображенското въстание, Апостол Стаматов (1891 – 1979 ) за войводата Яне Сандански. "Познавам Яне Сандански от 1903 година. Бех 12-годишен.

Автор: Георги Коцев „Синева“
София, 2017г
Цена: 16 лв.

Из миналото на Разлог

Книжката има за цел да представи една сравнително пълна картина на учебното дело в района на Разлог. Разкрива процесите в този край на България, включващ освен тогавашната Мехомия, още и Банско, Белица и Якоруда. Разкрита е ролята на православната църква за развитието на просветата, за откриване на килийни училища, строежа на черковни храмове, борбата срещу гръцкото духовенство. Авторът изтъква и приноса на читалищата като центрове за културното издигане на района.
Изследването е посветено конкретно на изминалия път от българското образование в региона, но то има и принос в историята, тъй като изяснява появата и развитието на редица стопански, културни и духовни процеси, протичащи в Разложко през Възраждането.

Автор: Мирчо Юруков
„Ирин – Пирин“, Благоевград, 2008 г
Цена: 5 лв.

Интересните растения на Беласица

Книгата представя част от зеления свят на планината Беласица. Прекрасните илюстрации и кратките текстове помагат да се запознаем с 200 вида растения, които растат в нея. Някои от тях се срещат често, други са изключително редки, а трети са защитени от закона или са включени в приложения към различни международни конвенции. Представени са и отделни интересни видове, характерни за подножието на планината, както и такива, които до този момент са установени само в гръцката или македонската част на Беласица.
С цел по-популярно представяне на растенията, книгата е разделена на три секции - папрати, дървета и храсти, тревисти растения. Във всяка секция растенията са подредени по систематичен ред. Индексите с българските и латинските наименования са в помощ за по-бързото откриване на конкретен вид в книгата.

Автори: Латинка Топалова- Жежиха, Георги Гогушев, Райка Иванова, София Костадинова- Илкова
Българска Фондация Биоразнообразие, 2010 г
Цена: 10 лв.

Кузман Шапкарев - Публицистика

Сборникът включва основната част от публицистичното и историко- географско творчество на заслужилия български просветен деец, равностоен фолклорист и плодовит книжовник Кузман Шапкарев (1834 - 1909), родом от гр. Охрид.
Поместените в предлагания том, негови статии, дописки и други материали – писани и отпечатани в периода 1860- 1901г. – са изпълнени с полемична страст, с дълбоко вълнение и полемична страст, с дълбоко вълнение и публицистично майсторство. Те не подминават ежедневни, актуални теми от живота, но са посветени преди всичко на важни, кардинални за нацията ни и нейното бъдеще въпроси.

Автори: Илия Тодоров, Николай Жечев, Светлина Николова, Олга Пърличева
София 2010
Цена: 12 лв.

Персийска класическа литература Том I

Първа част от тритомното академично изследване на историята на персийската литература от известния български иранист Иво Панов. Книгата обхваща периода от IX до XV век.

Автор: Иво Панов
Издателство: Авангард Прима,2019
Цена: 43 лв.

Пирински край

„Пирински край“ е опит за сравнително цялостно, комплексно проучване на Пиринския край с оглед да се покаже етнографската специфика на традиционната култура на населението, да се посочат закономерностите в нейното развитие, а също и да се намери мястото й в общобългарската култура. Периодът, който се разглежда, обхваща времето от края на XIX до средата на XX в., като на съответните места явленията се довеждат до тяхното съвременно състояние, за да се покаже динамиката и закономерностите в развитието им.

Издание на БАН
София, 1980
Цена: 25 лв.

Праисторическо наследство в Благоевградска област

Изданието ни дава информация за културното развитие на Югозападна България, територия върху която се простира Благоевградска област.Регионът е силно планински, а във вътрешността му текат две големи реки – Струма и Места които са представлявали ролята на естествени пътища, използвани за осъществяването на миграционни процеси, културни и търговски контакти и по- късно за заселването на най- ранните земеделци, които вероятно са дошли в района в началото на ранния неолит. Цялата информация е съпътствана с множество снимков материал на места и предмети от бита и културата на заселниците тогава.

Автори: Малгожта Гребска- Кулов, Илия Кулов
РИМ Благоевград 2011
Цена: 5 лв.

Омар Хайям в България

" В настоящата книга съм се опитал, според възможностите си, да оценя обективно положените от българските преводачи усилия и да изложа становището си за крайния резултат от техния труд, а това значи за степента, с която според мен те са успели да пресъздадат на български философско- лирическото наследство на Омар Хайям. Разбира се, последното и решаващо мнение по въпроса принадлежи на читателя."

Иво ПановАвтор: Иво Панов
ИК Радар Принт, 2000
Цена : 6 лв.

Просветното дело в Неврокоп /Гоце Делчев/ и неврокопско през Възраждането

В сборника са включени доклади от изнесената научна сесия по повод 100-годишния юбилей на Учителското дружество в края на 1973г. Участие в нея взимат Институтът за история при БАН и Регионалният исторически музей – Благоевград. Сесията се провежда в гр. Гоце Делчев.
Освен изнесените доклади от срещата, в сборника е включено и изследване на културно – просветните борби в Неврокопско за периода 1878-1912г., когато този край, както и други български земи остават под османско владичество и борбата в тях за културно- национално и политическо освобождение продължава до Балканската война. Приложени са и подбрани документи и материали с мемоарен характер с оглед на по- задълбоченото и всестранно изясняване на причините, характера и мащабите на културно- националните процеси през Възраждането в този край на България.

Автори: Йордан Ванчев, Ана Райкова
„Народна Просвета“, София, 1979г.
Цена: 3 лв.

Самотният пешеходец

Изданието съдържа интервюта, изказвания, разговори, отзиви и статии в медиите на проф. Александър Фол.

Автор: проф. Александър Фол
Културно-просветно-дружество-"Родно-Лудогорие", 2010 г.
Цена: 20 лв.

Реставрация и консервация на художествени ценности

В сборника са включени доклади и научни съобщения, изнесени на националната конференция: „Постижения в консервацията и реставрацията на художествените паметници в България“, състояла се на 28 октомври до 1 ноември 1979г. в Благоевград, както и статии на същата тема. В докладите, поместени в част първа, и в статиите, включени в част втора на сборника, са разгледани новите технологии и техники, прилагани в консервационната наука и практика на художниците - реставратори в Националния институт за паметници на културата, Националната художествена галерия, Окръжните исторически музеи в страната и др. Сборникът е предназначен за работещите в областта на консервацията и реставрацията на художествени ценности.

Автор: Поля Цанова
Държавно издателство „Техника“ София, 1982г.
Цена: 6 лв

Седем приказки за миналото на света

"Читателю, Ти си малък, но вече си храбър. И нищо от това, че светът е голям. Вземи тази книга и я прочети, а ако не можеш още да четеш, помоли някой, който може, да ти каже какво пише в нея – тя е твоя. Твоята книга именно ще те заведе къде ли не, дори в тайнствената джунгла, и ти ще се убедиш, че и там няма нищо страшно. Но най-важното ще разбереш, след като стигнеш до последната страница, стига да не се умориш по пътя. Най-важното е, че хората в България говорят български, пък в Африка – африкански, че едните са бели и почерняват по малко само на плажа, пък другите са си черни още като бебета и въпреки това винаги са си приличали, и сега си приличат. Приличат си хората – и белите, и черните, и ескимосите, – защото еднакво обичат Правдата и мразят Кривдата. Ти вече си научил: Правдата навсякъде е хубава като слънце, а Кривдата е грозна като вещица. И като извървиш с тази книга света и най-накрая захлупиш корицата, ще видиш, че откакто светът си светува, винаги се раждат юнаци, които помагат на Правдата да надникне през прозорчето на всяка къща – и на най-бедната, и на най-малката. А като надникне през прозорчето и огрее вътре, тя изгонва оттам вещицата, която се спотайва в ъгъла и се бои от светлината. Ти, читателю, прочети и научи за тези работи и внимавай как стават те; и аз зная, че колкото и да си малък, и ти ще помогнеш на Правдата да пропъди Кривдата, където и да се е скрила тя."
Александър Фол

Автор: проф. Александър Фол
Културно-просветно-дружество-"Родно-Лудогорие", 2010
Цена: 20 лв.

Самуилова крепост при Беласица - история и археология

Изданието ни представя всичко онова, което днес ни е известно от историческите извори за величавата епопея в теснините и проходите в полите на Беласица при днешното с.Ключ, както и цялостната историческа картина от битката на Самуил и неговите войни за запазване на Българската държава. Книгата е посветена на Димка Стоянова Серафимова, забележителен учен- археолог и пламенен патриот,първият изследовател на останките на легендарната Самуилова крепост. За първи път читателят може да се запознае цялостно с резултатите от проучванията и, които по ред причини са останали непубликувани досега.

Автор: Цветана Комитова
Издателство ИВРАЙ, София 2015
Цена: 20 лв.

Село Зарово Солунско

Антон Попстоилов посвещава доста от своето време да изследва заровското население не само в самото село Зарово в началото на века (1900 и 1908 г.), но и на новите местожителства на прокудените му жители: Горна Джумая (сега Благоевград), Крупник, Белица (сега Илинденци) и др. Така че до края на своя живот ученият носи в сърцето си обич към Зарово и неговото население.(Това може да се почувствува и от този труд). Нещо повече. Неизменно високо е мнението му за бита на това население, за неговата душевност. Не е случайно, че заедно с акад. Любомир Милетич и други наши учени той настоява заровци да бъдат заселени на едно място, за да се запазят интересните архаични особености на техния говор.

Автор: Антон Попстоилов Издателство на Българската академия на науките,
София, 1979г.
Цена: 3 лв.

Традиционно народно облекло по поречието на река Струма

Книгата представя най – обща историко – демографска характеристика на изследвания регион, като се набляга на културните влияния и взаимоотношения на областта по поречието на р. Струма със съседните й региони. Прави се опит да се потърсят пътищата на културните влияния и заемки, осъществявани от населението през вековете, като се набляга на периода от края на XIX и началото на XX в.
Трудът разглежда структурата на женското и мъжкото облекло, представени по групи. Търсят се сравнения със съседните географски области в България и на територията на днешните държави Гърция, Македония, Албания, Турция, представящи южния балкански ареал.

Автор : Камелия Грънчарова
Исторически музей - Благоевград
Издателство „Синева“, София. 2006
Цена: 25 лв.

Химните на Орфей

В това изследване Александър Фол прави нов прочит на орфическите химни през призмата на нелитературната доктринална традиция, наречена от него Тракийски орфизъм. Казано накратко с неговите думи: „Траките „и“ гръко-римският свят, а не траките „в“ гръко-римския свят“. На това „и“ той посвети живота си и до последно блестящо защитаваше своите тези за културната идентичност на един безписмен народ – траките. Сега, когато и археологията подплати неговите тези с артефакти, и тракологията се утвърди като наука, ви предлагаме тази книга – частица от Пътя към човекознанието.

Автор : проф. Александър Фол
Издателска къща "Гутенберг" 2018
Цена: 30 лв.

Шах - наме : Книга за царете 1

"Книга за царете" е писана в продължение на тридесет години и някои нейни издания достигат 120 000 стиха. Първият том "Песен за Ростам и Сухраб" е централна творба в "Шах - наме". Около нея се движи целият сюжет, в нея е скрито разковничето на много от повдигнатите в поемата морално-етически проблеми. И не е случаен фактът, че по драматизъм, художествени достойнства и философска дълбочина тя бива сравнявана с древногръцките трагедии.
Предговорът на книгата, филологическият превод от персийски оригинал, бележките и коментарът са дело на Иво Панов и Алиреза Пурмохаммад.
За някои произведения има определени валенции в културния живот на един народ, които стоят празни и не могат да бъдат запълнени от нищо друго, единствено от тези творби. Такава празна валенция бе попълнена с превода от оригинал на "Шах-наме" - грандиозния епос на Персия от XI век, наричан "Илиадата на Изтока" и написан от великия поет Абулгасем Фердоуси. Преводът е дело на корифея на иранистиката в България д-р Иво Панов и на неговия млад колега Алиреза Пурмохаммад. Изданието е илюстрирано със средновековни миниатюри.

Автор: Абулгасем Фердоуси
Издател: Емас
Цена: 29 лв.

110 години от Илинденско - Преображенското въстание и българската национална идея от Сан Стефано до Букурещ (1878 - 1913)

Сборникът съдържа доклади от международна научна конференция на тема „110 години от Илинденско – Преображенското въстание и Българската национална идея от Сан Стефано до Букурещ (1878 – 1913)“, София – Благоевград, 2-4 октомври 2013г. Участие в нея взимат представители от Русия, Полша и България. Сборникът включва материали за позициите на Великите сили и проявите на чуждестранни дейци, но най- вече за делата на нашите предци родолюбци – военни, революционери, духовници, просветители и благодетели, допринесли за освобождението на българските земи от властта на Османската империя и спомогнали на националното единство и просперитета на Отечеството.

Автори: проф. д.и.н. Трендафил Митев, доц. д-р Александър Гребенаров, проф. д.и.н. Тодор Петров
София 2014
Цена: 20 лв.

Medieval Melnik from the end of the 12th to the 14th century

Elena Kostova's Medieval Melnik from the End of the 12th to the End of the 14th Century: The Historical Vicissitudes of a Small Balkan Town makes available to the English-speaking scholars one of the very few comprehensive studies of medieval Balkan urban settlements. Using exhaustively the written sources of the period, Kostova integrates information from topography, archaeology, art history, and architecture as well as sheds light on the evolution of Melnik, a small but strategically located urban center in the south-central Balkans during the High and Late Middle Ages. The gist of the account is political history, a dramatic story of the incessant struggle between the three local political heavyweights, Bulgaria, Byzantium, and Serbia, and a series of local magnates, for controlling the town. The approach is dictated by the nature of the available evidence, but the scarce sources permit glimpses into Melniks economic, ethnic, and ecclesiastical evolution as well. Although strictly local in scope, the study highlights the characteristics of a typical urban center in the Balkans, and permits comparisons with similar settlements in Byzantium, Catholic Europe, and the Middle East.

Author: Elena Kostova
American research Center in Sofia, 2013
Price: 20 lv.

Numismatic collection of the Regional historical museum at Blagoevgrad (ancient Skaptopara)

Numismatic Collection of the Regional Historical Museum at Blagoevgrad (ancient Skaptopara). Greek, Thracian, Macedonian, Roman Republican, Imperial and provincial coins from the 5th century BC to the 5th century AD. Coin Collections and Coin Hoards From Bulgaria (CCCHBulg), Volume IV.
Content:
1. Introduction: The Region of Blagoevgrad and Its Numismatic Patrimonium
2. The Skrebatno Coin Hoards Regarded in the Context of the Ideas of the Tracian Orphism
3. Bibliography and Abbreviations
4. Map of Region Blagoevgrad
5. Catalogue
Part 1. Single Coins
Part 2. Coin Hoards
6. Indices

Author: M. Andonova, S. Filipova et al.
Sofia, 2014
Price: 25 lv.

Том XI от поредицата „Монетни колекции и монетни съкровища от България“ (CCCHBulg in series)

Нумизматичният каталог е втори за музея, след издадената през 2014 година първа част (том IV, CCCHBulg.), който включва монети от всички райони, влизащи в административните граници на област Благоевград.
Въвеждащите уводни текстове правят обзор на постигнатото в нумизматичните изследвания, а структурата на каталозите следват добрите традиции утвърдени в световната нумизматика. Нумизматичният анализ разкрива важни за науката находки и информация, които по същината си се явяват исторически извор за конкретния регион. Том XI (CCCHBulg.) – монети от колекцията на РИМ-Благоевград се осъществява благодарение на финансовата подкрепа на Фонд „13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ“ и проект „ДРЕВНА ТРАКИЯ В ЦИФРИ“ към Фонд „Научни изследвания“.


Автори: д-р Нина Хаджиева, д-р Светослава Филипова, Марина Дойчинова
София, 2022
Цена:35 лв.

Обадете се