Skip to content

“Крилати съседи или птиците в нашия град”

    Какви птици можем да видим в нашия град? На изчезване ли са врабчетата? Защо някои птици остават през зимата, а други отлитат на юг? Кои са най-добрите имитатори сред птиците?
    На тези и много други „птичи“ въпроси си отговорихме днес с децата по време на заниманието „Крилати съседи или птиците в нашия град“. С интерес наблюдавахме и определяхме различни видове птици в района на Ловния дом, чрез тематични игри „сформирахме ята“ и бяхме „прелетни птици“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Обадете се