Skip to content

Магдалена Железарова – първата акушерка в Горна Джумая

Магделена Железарова - първата акушерка в Г. Джумая

Магделена Железарова - първата акушерка в Г. Джумая

2.2-722-р-ри-40-50
_MG_5787
  Снимка 1: Магдалена Железарова – първата акушерка в Горна Джумая
  Снимка 2: Разрешително за акушерка на Магдалена Железарова с право да практикува в Османската империя.
 Снимка 3: Тетрадка с медицински бележки на Магдалена Железарова
*1. Magdalena Zhelezarova – the first midwife in Gorna Dzhumaya
2. Midwife license of M. Zhelezarova with the right to practice in the Ottoman Empire.
3. Notebook with medical notes of M. Zhelezarova

**Фотографиите могат да бъдат видяни в експозицията “Благоевград – поглед в миналото”, обновена по проект “Малки градски истории – културни рефлексии” по Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти 2022 на Национален фонд “Култура”.

Обадете се