Skip to content

Мобилна интерактивна изложба ще открием в музея

На 15 ноември /понеделник/ от 16 часа в залите на музея ще открием интерактивна мобилна изложба по проект на РИМ – Благоевград, финансиран от Министерство на културата. Изложбата се състои от три модула: първият представя 10 вида земноводни, влечуги и риби (характерни за Югозападна България); вторият илюстрира вечното и неразривно единство между човека и природата (използването на естествени растителни багрила, растения и животни като символ и образ в народни обичаи, митологичната идея за световното/космическо дърво като модел на Вселената и човекът в нея); третият е образователна игра представяща миграцията на птиците. В рамките на един месец посетителите ще могат да разгледат изложбата и да влязат в ролята на розов пеликан, след което започва нейното пътуване към нашите партньори по проекта – дирекциите на парковете „Беласица“, „Рила“ и „Пирин“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Обадете се