Skip to content

На 13.12.2019 г. в Музеен детски кът се проведе заниманието „Обитатели на кестеновата гора“

На 13.12.2019 г. в Музеен детски кът се проведе заниманието „Обитатели на кестеновата гора“ с второкласници от 2 ОУ „Д. Благоев“, с ръководител г-жа Митрева. Чрез подреждане на пъзели децата се запознаха с птиците козодой, папуняк, щиглец и орехче, къде и как тези птици строят гнездата си и как изглеждат яйцата им. По време на заниманието научиха интересни факти за най-популярните ядливи гъби и някои видове защитени растения. В игрите към заниманието използвайки новите 3Д магнитни децата разпознаха обитателите и ги разположиха на правилните места в импровизираната кестенова гора.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Обадете се