Skip to content

Обновяваме фонда на отдел “Природа”

Благодарения на сътрудничеството между РИМ-Благоевград и ИБЕИ – БАН, София и с активното участие на доц. д-р Вл. Бозуков фонд „Палеоботаника“ се обогатява ежегодно с нови образци. Таблата изготвени съвместно с доц. д-р Вл. Бозуков, представят фосилните находища в селата Корница, Сатовча и Гърмен и интересни материали събрани на терен.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Обадете се