Skip to content

Откриване изложба “Плакат”

   Поставихме финал както на работната седмица, така и на културния ни календар за месец март с откриването на изложбата “Плакат” на художника Огнян Георгиев.
  Той споделя своите търсения и резултати в тази област на графичния дизайн чрез 30 подбрани и представени творби с разнообразна тематика, правени в сравнително голям период от време. Авторът експериментира с различни изразни средства и композиционни решения, показвайки особен афинитет към възможностите на визуалната метафора.
  Огнян Георгиев е дългогодишен преподавател в Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград, преподаващ дисциплини, касаещи изобразителните изкуства и най-вече графичния дизайн.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Обадете се