Skip to content

Откриване на изложбата “145 г. от избухването на Кресненско-Разложкото въстание”

    Изложбата “145 г. от избухването на Кресненско-Разложкото въстание” показва оригинални материали от фонда на отдел „Българските земи XV – началото на XX в.“ и по-конкретно: типово оръжие от епохата /огнестрелно и хладно/, документи, снимки и печатни издания, посветени на събитието.
   Сред тях се открояват със своята ценност писмата, които са част от архива на Патриарх Кирил, предоставен на музея през далечната 1955 г., снимки на дейци от Разложко, участвали във въстанието, брошурата „В памет на дядо Ильо“, издадена през 1898 г. и ръкописът на романа „Будителят“, посветен на Димитър П. Беровски.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Обадете се