Skip to content

Откриване на изложбата “Кървавото лято на 1903”

    Изложбата “Кървавото лято на 1903” включва 170 ценни архивни документи и фотографии от фондовете на държавните архиви от цялата страна.
    Доц. д-р Михаил Груев – председател на Държавна агенция „Архиви“ – Archives State Agency, откри и представи изложбата, заедно с д-р Кирил Алексиев – директор на Регионален исторически музей – Благоевград и д-р Елена Александрова – уредник в отдел “Българските земи XV – нач. на XX век” на музея.
    Архивните документи в изложбата показват подготовката и организацията на въстанието, както и ролята и мястото на жената в него, като деец на организацията и редовен участник във въстаническите битки редом с мъжете. Отделено е място и на въоръжението и бита на въстаниците, както и широкият отзвук, който предизвиква Илинденско – Преображенското въстание в чужбина.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Обадете се