Skip to content

Откриване на изложбата “Матови от Струга”

   В залите на Регионален исторически музей-Благоевград бе открита изложбата „Матови от Струга“, подготвена по повод 130-годишнината от учредяването на ВМОРО и посветена на нейния идеолог Христо Матов и брат му – стружкия войвода Милан Матов.
   В изложбата намират място и други представители на рода, някои от които също свързали имената си с революционната организация в Македония. Илюстрираните документални, снимкови и печатни материали са част от Личен фонд „Матови“, съхраняван в музея.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Обадете се