Skip to content

Откриване на изложбата “Природните паркове на територията на ЮЗДП”

   Отбелязахме Седмицата на гората, съвместно с Югозападното държавно предприятие.
   Инж. Вера Станишева – началник отдел „Възобновяване на горите“ към ЮЗДП, откри изложбата „Природните паркове на територията на Югозападно държавно предприятие“, включваща 21 широкоформатни постера, представящи дейността на предприятието и основните направления в работата на трите природни парка, разположени на територията му – „Витоша“, „Рилски манастир“ и „Беласица“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Обадете се