Skip to content

Откриване на съвместна изложба на Георги Стойчев и Ангел Ангелов

    Съвместната изложба на Георги Стойчев и Ангел Ангелов е достъпна за посетители в новата мултифункционална зала на музея до края на месец декември.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Обадете се