Предстоящи Събития

КУЛТУРНА ПРОГРАМА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – БЛАГОЕВГРАД ЗА  МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2020 г.

Дата: 1 ноември, 11:00 часа

Събитие:  Изложба “Солунската „Алма матер“

Място: Зала „22 септември“ 

Инициатор и организатор:  Регионален исторически музей – Благоевград.

Идейна концепция: 140 години от основаването на Солунската българска мъжка гимназия.

Дата: 3 ноември, 11:00 часа

Събитие:  Музеен урок, посветен на народните будители

Място: Конферентна зала, РИМ – Благоевград.  

Инициатор и организатор:  Регионален исторически музей  –  Благоевград 

 Дата: 10 ноември, 17:00 часа

Събитие:  Публична лекция „Ленът и конопът – митология и традиция“

Място: Конферентна зала, РИМ – Благоевград.  

Инициатор и организатор:  Регионален исторически музей – Благоевград

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.