Предстоящи Събития

КУЛТУРНА ПРОГРАМА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – БЛАГОЕВГРАД ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2021

Дата: 5 май, 17:00 часа

Събитие:  Гостуваща изложба “Ний летиме от Балкана мощни Шипченски орли…“

Място: Фоайе, РИМ – Благоевград. 

Инициатор и организатор: Регионален исторически музей – Благоевград и Национален парк-музей “Шипка – Бузлуджа”.

Идейна концепция: Изложбата е посветена на българските опълченци, взели участие в Руско-турската освободителна война, които след нея са се посветили на военната професия. Заглавието на изложбата е строфа от стихотворението “Шипченски орли”. Фотодокументалната изложба е в партньорство с Държавния военноисторически архив във Велико Търново, Историческия музей в Дупница и ХГ-Казанлък.

Дата: 21 май, 11:00 часа

Събитие:  Изложба „В началото бе словото. Книгата през вековете“

Място: Фоайе, РИМ – Благоевград. 

Идейна концепция:  Изложбата е посветена на българската азбука, просвета, култура и на славянската книжовност. Във фотодокументалната част намират място средновековните български книжовни школи, манастирите като книжовни средища, развитието на възрожденската просвета и духовност, както и развитието на следосвобожденската българска наука и литература. Представени са и материали от фонда на музея.

Дата: 22 май

Събитие:  Европейска нощ на музеите

Място: Регионален исторически музей – Благоевград

 По отделна програма.

НЕРАБОТНИ  ДНИ  ПРЕЗ  МЕСЕЦ  МАЙ:

Великден – 30 април, 2 и 3 май

Ден на труда и на международната работническа солидарност – 1 май

 

БЕЗПЛАТНИ ДНИ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ ПРЕЗ МАЙ: 

Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия – 6 май

Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност– 24 май