Skip to content

“Приказка за кестеновата гора”

   „Горска класна стая“в музея?! Каква е характерно за кестеновата гора и кои са нейните обитатели научиха децата, които посетиха заниманието „Приказка за кестеновата гора“.
   Специален гост на “Лятна детска музейна школа” беше София Илкова, експерт от Природен парк Беласица,която сподели интересни факти за видовете в беласишките гори. Двете заедно с Райка Иванова – гл. уредник в отдел „Природа“ на музея, провокираха интереса на децата чрез интерактивни игри, характерни за горската педагогика.
Заниманията протекоха по вълнуващ начин и с обещания следващите срещи да бъдат в горите на Природен парк „Беласица“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Обадете се