Skip to content

Продължаваме със занимания от най-новият образователен пакет „На фокус – птиците“

Продължаваме със занимания от най-новият образователен пакет „На фокус – птиците“.
Вчера с IV “в” клас от СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ – Благоевград си говорихме за едно удивително явление – миграцията на птиците. Учениците разбраха – защо им е на птиците да се придвижват от едно място на друго, какви „магистрали“ използват европейските прелетни птици, от какво зависи прелетът, кой и защо опръстенява птиците и много други интересни факти за пътешествениците сред птиците.
Благодарение на нашите приятели от неправителствената организация „Фонд за дивата флора и фауна“ показахме пръстени за опръстеняване на различни видове птици. По традиция заниманието завърши с игри, чрез които показахме на децата пред какви заплахи са изправени птиците по време на прелет и колко са важни за полета на птиците въздушните течения. Следващата година с този клас продължаваме да се взираме в птичия свят, за да научим повече за птиците около нас.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Обадете се