Skip to content

Протокол от полагане основния камък на Горноджумайската популярна банка

3.2-1442-р-ри-42-30 см.
60-90.см.
   Снимка 1: Протокол от полагане основния камък на Горноджумайската популярна банка, поставен в основите на сградата в стъклена бутилка (24 март 1924 г.).
  Снимка 2: Полагане основите на Горноджумайската популярна банка.
 
*First picture: Minutes of the laying of the foundation stone of the Popular bank of Gorna Dzhumaya, placed in the foundations of the building in a glass bottle (March 24, 1924)

Second picture: Laying the foundations of the Popular bank of Gorna Dzhumaya

*Фотографиите могат да бъдат видяни в експозицията “Благоевград – поглед в миналото”, обновена по проект “Малки градски истории – културни рефлексии” по Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти 2022 на Национален фонд “Култура”

Обадете се