Skip to content

Проведе се пилотно занимание по проект “Малки градски истории – културни рефлексии”Пилотно занимание по проект

   Проведе се пилотно музейно занимание, разработено и реализирано по проект “Малки градски истории – културни рефлексии” по Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти 2022 на Национален фонд “Култура”.
“Времето и историята” запозна малките ни приятели със значението на часовниците в миналото и ролята на часовниковите кули.
     Образователният пакет “Малки истории” включва 6 урока, състоящи се от:
     – аудиозапис, който пренася слушателите във времето и пространството;
     – кратка информационна част, представяща интересна фактология:
     – интерактивна част с тематични модули и допълнително изработени игри.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Обадете се