Skip to content

Птиците около нас

     Заедно с ученици от СУ с изучаване на чужди езици “Св. Климент Охридски” – Благоевград проведохме занимание на открито, за да видим кои са нашите „крилати съседи“. Децата наблюдаваха птиците, които са останали при нас в студените дни. Обсъждахме кои птици са отлетели на юг и защо. Представихме малко известни факти, за много познати видове.
Заниманието ни завърши с игра, в която учениците бяха различни прелетни птици.
     С такива занимания успяваме да покажем природата около нас и да апелираме за грижа и отговорно отношение, защото – не сме сами!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Обадете се