Skip to content

Публична лекция на тема „Мултикултурни контакти и влияния в Горна Джумая – Благоевград“

   В конферентната зала на Регионален исторически музей – Благоевград се проведе публична лекция на тема „Мултикултурни контакти и влияния в Горна Джумая – Благоевград“.
  Събитието е съвместна проява на катедра „Връзки с обществеността“ към Югозападен университет Неофит Рилски и РИМ – Благоевград по повод честването на 80-годишнината от спасяването на българските евреи. Лектори бяха: гл. ас. д-р Радостина Михайлова, преподавател в ЮЗУ – специалист по медии и комуникации и уредниците на РИМ – Благоевград: д-р Малинка Стаматова – отдел „Етнография“ и д-р Биляна Карадакова, отдел „Нова и най-нова история“.
   Акцентът в лекцията бе историята на еврейската общност в България и конкретно в град Горна Джумая – Благоевград. Темата обхвана също междуетническите контакти на българите с общностите на каракачани, власи, арменци, турци, казълбаши, помаци, руси – староверци, католици, гагаузи, цигани и др. като продължителен процес на опознаване, съжителство, но и на налагане на стереотипи.
   Лекторите подчертаха отличителните черти на общностите, спецификите на традиционната им култура, както и дестабилизиращата роля на политическите кампании за насилствено интегриране и модернизиране. Научното изложение беше илюстрирано с презентации и с представяне на постерната изложба „Еврейската общност в Горна Джумая – житейски хоризонти“, както и част от етнографската ни експозиция.
   Мултидисциплинарният подход в темата подчерта пред публиката, че всяка етническа и конфесионална общност в България е носител на материална и духовна култура, която обогатява националното пространство. Всяка от тях е с принос и към наследството на Балканите и Европа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Обадете се