Skip to content

Публична лекция “Вълната – митология и традиция” се проведе в Регионален исторически музей – Благоевград

Темата за вълната беше представена от Малина Стаматова, уредник в отдел “Етнография” на Регионален исторически музей – Благоевград, в перспективата на историческата антропология и детайлите на етнографската традиция у нас и на Балканите.
Г-жа Елка Миленкова сподели своя опит с плъстенето на вълна и показа образци от финни изделия, артистичен дизайн на шалове върху коприна и дамско облекло от меринос.
Целта е да се насочи вниманието на публиката с интерес към природните материали за ръкоделие, към възможностите за приложни техники, които да бъдат споделени в бъдещи ателиета и семинари в музея.
Очакваме Ви с вашите идеи, реализирани проекти и желание за включено участие през 2020 г.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Обадете се