Skip to content

С изложба „Неврокопската Св. Митрополия – пастири и паство” Регионален исторически музей – Благоевград отбелязва 125-годишнината от учредяването на Неврокопската епархия и 175-годишнината от изграждането на църквата „Въведение Богородично” в Благоевград

С изложба „Неврокопската Св. Митрополия – пастири и паство” Регионален исторически музей – Благоевград отбелязва 125-годишнината от учредяването на Неврокопската епархия и 175-годишнината от изграждането на църквата „Въведение Богородично” в Благоевград.
Фотодокументалната част от изложбата проследява обособяването на църквата „Въведение Богородично“ като символ на духовната култура на българското население в град Горна Джумая през Възраждането, както и изграждането й като паметник на християнското култово изкуство, в което намират отражение достиженията на Банската, Самоковската и Дебърската художествени школи в областта на иконописта, стенописта и дърворезбената пластика,
На второ място фотодокументалната експозиция се фокусира върху изграждането и утвърждаването на Неврокопската Св. Митрополия като дял от Българската Екзархия. Отбелязани са духовните ръководители на епархията от създаването й до днес, както и някои храмове на територията й.
Изложбата представя църковни реликви, съхранявани във фонда на Регионален исторически музей – Благоевград. Важно място в експозицията заемат вещите, подарени на църквата „Въведение Богородично” от руска църковна делегация, идваща от Света гора през 1864 г. Сред най-ценните материали, показани в изложбата са части от църковното одеяние на първият Неврокопски митрополит Иларион. В изложбата може да се види още богослужебна книжнина от епохата на Възраждането. Представени са богата църковна утвар, черковни икони и такива от домашния християнски бит, както и документи от храмове в епархията.
Тържествен характер на откриването на изложбата придаде черковното песнопение на мъжкия църковен хор към храм „Въведение Богородично“ с ръководител г-н Валентин Георгиев.
Гости на събитието бяха представители на Църковното настоятелство към храма „Въведение Богородично“ в Благоевград, както и други свещенослужители от епархията. Сред светските лица, които присъстваха бяха г-жа Любима Петрова – директор на Държавен архив-Благоевград, г-н Илиян Юручки – секретар на читалище „Никола Вапцаров – 1866“ в Благоевград, архитект Коста Сандев и много други гости. Младежко оживление на събитието придадоха учениците от СОУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ с ръководител г-жа Росица Чанева.
Директорът на Регионален исторически музей – Благоевград д-р Кирил Алексиев приветства присъстващите в залите, а д-р Елена Александрова, зав. отдел „Българските земи XV-началото на ХХ в.“ направи официалното представяне на изложбата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Обадете се