Skip to content

“Текстове от българската история” бе темата на днешното занимание от Лятната детска музейна школа

Днешното занимание в Лятна детска музейна школа представи на децата текстове от българската история. Малките ни приятели се запознаха с надписи от Българското средновековие, тълкуваха информацията и значението им за историческата наука. Специално внимание бе отделено на Паисиевата История славянобългарска – децата сглобиха откъси от знаменитото съчинение и разсъждаваха върху проблемите, които поставя будителя Паисий пред своите читатели.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Обадете се