Skip to content

Третата седмица от лятната ни детска музейна школа завърши със заниманието ” Защо е важно да събираме отпадъците разделно”.

Третата седмица от лятната ни детска музейна школа завърши със заниманието ” Защо е важно да събираме отпадъците разделно”. 
Децата не само научиха интересни неща за рециклирането, но и си направиха цветни и красиви рамки за снимки с материали, които са рециклируеми.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Обадете се