Skip to content

Учениците от СУИЧЕ се запознаха с най-малкия клас животни – земноводните

През миналата седмица с тазгодишните ни „зелени приключенци“ – второкласниците и третокласниците от СУИЧЕ проведохме заниманието „Земноводните – най-малкият клас животни“. С децата разгледахме начина на живот на земноводните, по какво си приличат и по какво се различават от другите класове животни, каква е тяхната роля в природата и др. Учениците разбраха защо в някои страни има издигнати паметници на жабите, кои са най-красивите жабки и какви са техните способности, както и много други любопитни факти за опашатите и безопашати земноводни в България. С игрите се опитаха да достигнат рекордния скок на горската дългокрака жаба, бяха „гладни жабчета“ и си направиха своя подскачаща жабка.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Обадете се