Skip to content

Заниманието „Приказка за кестеновата гора“ се проведе с ученици от 2-ро ОУ „Димитър Благоев“

На 15 ноември 2019 г., с ученици от 2-ро ОУ „Димитър Благоев“ с класен ръководител госпожа Митрева, се проведе заниманието „Приказка за кестеновата гора“ по прoекта „Привличане на нова публика сред семейства и училищни групи“, финансиран от Министерство на културата. Това бе последната група ученици, които участваха в тестването на заниманието и за наше удовлетворение обратната връзка показва, че първите две занимания „Предизвикателствата пред праисторическия земеделец“, „Приказка за кестеновата гора“ и придружаващите ги игри се приемат положително от малките участници.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Обадете се