Skip to content

Село Зарово, Солунско-Егейска Македония

Женска носия от с. Зарово, Солунско – Егейска Македония • Female costume from Zarovo, Thessaloniki region – Aegean Macedonia

Женска носия от с. Зарово, Солунско – Егейска Македония • Female costume from Zarovo, Thessaloniki region – Aegean Macedonia

Пафти с колан, Солунско • Belt with buckle (pafti), Thessaloniki region

Пафти с колан, Солунско • Belt with buckle (pafti), Thessaloniki region

Женски накит (таласъмче), Солунско • Female jewelry (talasamche), Thessaloniki region

Женски накит (таласъмче), Солунско • Female jewelry (talasamche), Thessaloniki region

Накит за глава (кована китка), Солунско • Head jewelry (kovana kitka), Thessaloniki region

Накит за глава (кована китка), Солунско • Head jewelry (kovana kitka), Thessaloniki region

Фустан, с. Зарово, Солунско • Dress (fustan), Zarovo, Thessaloniki region

Фустан, с. Зарово, Солунско • Dress (fustan), Zarovo, Thessaloniki region

Село Зарово, Солунско, Егейска Македония

Женският костюм с фустан е ушит през 30-те години на XX в. по модели от с. Зарово, Солунско. Той представя по-късен, преходен етап в културата на облеклото, наложен под влиянието на големите градски центрове (Солун, Серес). В началото на XX в. фустанът като първообраз на роклята решително измества старата локална традиция в употребата на носия с антерия. Ушит от фабричен плат, той е двусъставна дреха, обемно раздвижена от нагънатите поли. Украсата от кадифени ивици е семпла, а накитите са редуцирани до висящ на гърдите наниз от монети или сребърен кръст.

Village of Zarovo, Serres region, Aegean Macedonia

The women’s costume with fustan was sewn in the 30s of the 20th century according to models from the village of Zarovo, Thessaloniki region. It represents a later, transitional stage in the culture of clothing, imposed under the influence of major urban centers (Thessaloniki, Serres). At the beginning of the 20th c., the skirt as the prototype of the dress, decisively replaced the old local tradition in the use of costumes with anteriya. It is a two-piece garment sewn from factory fabric, voluminously moved by the pleated skirt. The decoration of velvet stripes is simple, and the jewelry is reduced to a string of coins or a silver cross hanging on the chest.

*Дигитализирани движими културни ценности от фондовете на Регионален исторически музей – Благоевград по проект “Наследството на българите-бежанци – дигитални образи, форми и багри”, финансиран от Министерство на културата (2022 г.)

*Фотограф:Темелко Темелков

Обадете се