Skip to content

Конгресна библиотека – Вашингтон и Руска държавна библиотека се сдобиха с книги, съхранявани и във фонда на Регионален исторически музей – Благоевград

Архитект Коста Сандев направи дарение от български книги, част от които са негово лично творчество, на Конгресна библиотека във Вашингтон, Отдел за Източна Европа, както и на Руска държавна библиотека в град Москва. Те се съхраняват и в библиотечния фонд на Регионален исторически музей – Благоевград и всеки желаещ може да получи достъп до тях. Дарението включва :

• Александър Пушкин: Драматургия. Театрална естетика/ Людмил Димитров. [София], 2019
• Сандев, Коста Владимиров. Льо Корбюзие и Борис Пастернак за големия модерен град. Благоевград, 2015
• Сандев, Коста Владимиров. Страсти по модерната архитектура: Льо Корбюзие – 1911.Благоевград, 2017
• Сандев, Коста Владимиров.Да публикуваш за архитектурния език на Льо Корбюзие. Благоевград, 2018
• Сандев, Коста Владимиров. Архитектурния език & визуални изкуства. Благоевград, 2014.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Обадете се