Skip to content

Крушевско 1 – Вардарска Македония

Женска носия от Крушевско – Вардарска Македония  • Female costume from Krushevo region– Vardar Macedonia

Женска носия от Крушевско – Вардарска Македония • Female costume from Krushevo region– Vardar Macedonia

Клашник, Крушевско  • Outer garment (klashnik), Krushevo region

Клашник, Крушевско • Outer garment (klashnik), Krushevo region

Клашник, Крушевско  • Outer garment (klashnik), Krushevo region

Клашник, Крушевско • Outer garment (klashnik), Krushevo region

Елек, Крушевско  • Vest (elek), Krushevo region

Елек, Крушевско • Vest (elek), Krushevo region

Престилка (скутина), Крушевско  • Apron (skutina), Krushevo region

Престилка (скутина), Крушевско • Apron (skutina), Krushevo region

Пафти, Вардарска Македония  • Belt buckle (pafti), Vardar Macedonia

Пафти, Вардарска Македония • Belt buckle (pafti), Vardar Macedonia

Чорапи, Крушевско  • Socks, Krushevo region

Чорапи, Крушевско • Socks, Krushevo region

Крушевско, Вардарска Македония

Обилната везбена орнаментика по основните елементи от празничната женска носия – кошуля, сая, пояс, престилка, са дали заслужено право на изследователите да нарекат Македония „царството на българската шевица.“ Владимир Сис – чешки изследовател на Балканите, пише в 1918 година: „Всяка околия и дори почти всяко село има особени вариации в своята носия, която представлява главна грижа на селянката – трудолюбива и с художествен усет”. Червено-алената везба по клашника и ризата на Крушевския костюм е ефектно допълнена от блясъка на металните накити и сърмените нишки по елека.

Krushevo region, Vardar Macedonia

The rich embroidery decoration on the main elements of the costume – kosulya, saya, girdle, apron have given the researchers a deserved right to call Macedonia “the kingdom of Bulgarian embroidery”. Vladimir Sis – a Czech Balkan explorer wrote in 1918: “Every county and almost every village has its particular type of folk costume, which is the main responsibility of the peasant woman – hard-working and with a sense of aesthetics” .The scarlet and red embroidery on the klashnik and shirt from the Krushevo costume are exquisitely complemented by the brilliance of the metal ornaments and the sheen of the silk threadwork on the vest.

*Дигитализирани движими културни ценности от фондовете на Регионален исторически музей – Благоевград по проект “Наследството на българите-бежанци – дигитални образи, форми и багри”, финансиран от Министерство на културата (2022 г.)

*Фотограф:Темелко Темелков

Обадете се