Skip to content

Любознателните деца от Лятна детска музейна школа се запознаха с основните техники за украса на грънчарските съдове

“Грънчарството – духът на традицията” е музейно занимание, посветено на една прастара човешка практика в обработката на глина и изготвянето на глинени съдове. Любознателните деца, участници в Лятната музейна школа, имаха възможност да се запознаят с основните техники на формуване и украса, както и с видовото разнообразие на грънчарските произведения. След презентацията и демонстративното филмче “Как се тегли съд на грънчарско колело”, децата затвърдиха новите знания, решавайки тематична кръстословица. В оцветяването на стари грънчарски изделия по еталон, те вложиха умения, художествен усет и въображение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Обадете се