Skip to content

Регионален исторически музей – Благоевград отбеляза 144-годишнината от Кресненско-Разложкото въстание от 1878 г

     С музеен урок Регионален исторически музей – Благоевград и Езикова гимназия „Акад. Л. Стоянов“ отбелязаха 144-годишнината от Кресненско-Разложкото въстание от 1878 г. Урокът бе организиран от д-р Елена Александрова – уредник в музея и учителят-историк Любка Гълъбова, като активно участие взеха ученици от X „д“ и XII-ти класове с профил „История“. Идеята на организаторите бе в една нетрадиционна, извън-училищна среда учениците да почувстват духа на отминалите години и да преживеят по-емоционално събитията от есента на 1878 г. Младежите представиха хода на бойните действия в отделните райони на въстанието, запознаха се с любопитни факти от живота на главните действащи лица, които бяха подготвили сами с насоки от г-жа Гълъбова. Всички издирени и систематизирани от учениците факти бяха илюстрирани с мултимедия.
      Един от акцентите в урока бе запознаване на аудиторията с оригинални културни ценности от фонда на музея, свързани с подготовката и провеждането на въстанието. Важно място сред тях заемат писма до митрополит Натанаил Охридски, който е идеологическият ръководител на въстанието, фотогрофии на участниците бойните действия Никола Джаров, Георги Банков, Щерьо Михайлов, сем. Чомакови от с. Драглище и Димитър Икономов, както печатни издания и образци оръжие.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Обадете се