Skip to content

РИМ – Благоевград участва в изложбата „Земята като наследство, от неолита до нас“, в Musée des Confluences в Лион, Франция

Регионален исторически музей -Благоевград участва с подбрани експонати в голяма международна изложба “ЗЕМЯТА КАТО НАСЛЕДСТВО, ОТ НЕОЛИТА ДО НАШИ ДНИ” (INHERITING THE EARTH, FROM THE NEOLITHIC TO US”), организирана от THE MUSÉE DES CONFLUENCE в Лион, Франция. Открит през 2014 г. музеят се помещава в модерна сграда, специално построена за целта. Задачата му е да обединява природата и човека и да показва тяхното взаимодействие.

 Изложбата „INHERITING THE EARTH, FROM THE NEOLITHIC TO US”  се фокусира точно върху това –  въздействието на човека върху природа и необратимите промени настъпили в нея. Този процес е проследен от неолитната епоха (началото на земеделието и уседналия начин на живот) и се развива във времето, достигайки до наши дни. Поставен е  акцент върху ключови моменти в историята на човечеството, когато настъпват безпрецедентни промени в околната среда, оформящи нова епоха – l`Anthropocène (епоха на човека).

Регионален исторически музей-Благоевград представя 6 експоната в изложбата: пет глинени съда с рисувана украса и една глинена антропоморфна фигурка, открити по време на археологическите проучвания на раннонеолитното селище Ковачево от българо-френската археологическа експедиция, провеждана в периода 1986-2010 г. Те отразяват изключително високото ниво на раннонеолитната култура, развивала се в България през втората половина на 7 и първата половина на 6 хил. пр. Хр.

Изложбата бе виртуално открита на 1 април 2021 г. и ще радва посетителите на музея до 30 януари 2022 г. Желаещите да посетят музея и изложбата могат да го направят чрез сайта на музея:

https://www.museedesconfluences.fr/fr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Обадете се