Skip to content

Село Смилево, Битолско, Вардарска Македония

Женска носия от с. Смилево, Битолско – Вардарска Македония • Female costume from Smilevo, Bitola region – Vardar Macedonia

Женска носия от с. Смилево, Битолско – Вардарска Македония • Female costume from Smilevo, Bitola region – Vardar Macedonia

Чорапи, Битолско/Прилепско • Socks, Bitola/Prilep region

Чорапи, Битолско/Прилепско • Socks, Bitola/Prilep region

Чорапи, Битолско/Прилепско • Socks, Bitola/Prilep region

Чорапи, Битолско/Прилепско • Socks, Bitola/Prilep region

Пояс (препашка), с. Смилево, Битолско • Textile belt (poyas-prepashka), Smilevo, Bitola region

Пояс (препашка), с. Смилево, Битолско • Textile belt (poyas-prepashka), Smilevo, Bitola region

Кърпа за глава, Битолско • Headscarf, Bitola region

Кърпа за глава, Битолско • Headscarf, Bitola region

Село Смилево, Битолско, Вардарска Македония

Миячката горна дреха, наричана клашник, е от бял вълнен тепан плат, с червени чохени полета по предниците, които са извезани с шевица и гайтани. Полите са плътно покрити с тъмно и светлочервени мотиви, изграждащи монументални композиции. На гърба се спускат тесни ивици плат, подобни на опашки – остатък от някогашни ръкави. Представеният невестински клашник е изработен през 1881 година. Ризата е с везмо по целите ръкави – „бод до бод”. „Платното не се вижда, извезан е не само орнамента, но и фона на композицията, така че тази шевица изглежда като тъкан, а често като същински килим. Орнаментиката на шевицата в Югозападна България и Македония е предимно геометрическа. Дори мотиви чисто натуралистични – растителни и животински, чрез силна стилизация се приобщават до абстрактни геометрични форми” – отбелязват през 1928 г. Стефан Костов и Евдокия Петева в книгата си „Български народни шевици.“ Снопчетата усукани ресни по краищата на ръкава хармонизират с множеството гъсти ресни по престилката (кивчена бовча) и пояса (препашка), придавайки едновременно ефирност и достолепие на целия костюм.

Village of Smilevo, Vardar Macedonia

The outer garment from the village of Smilevo, called klashnik, is made of thin white woolen fabric with red squares on the front, decorated with embroidery and woolen braiding. The sides are thickly covered with dark and light red motifs, creating an imposing composition. Narrow stripes run along the back, similar to tails –reminiscent of what once used to be sleeves. The bridal klashnik presented here was made in 1881. The entire sleeves of the shirt are richly embroidered – “stitch by stitch”. “ One cannot see the fabric; not only the ornament but also the background of the composition is embroidered, so that the embroidery resembles fabric, and often – a real tapestry. Even motifs which are purely naturalistic – floral or zoomorphic, are converted into abstract geometrical forms through extreme stylization” – as costume researchers pointed out in 1928. Tufts of twined tassels on the fringe of the sleeve harmonize with the many closely fitting tassels on the apron and girdle, giving the entire costume both lightness and grandeur.

*Дигитализирани движими културни ценности от фондовете на Регионален исторически музей – Благоевград по проект “Наследството на българите-бежанци – дигитални образи, форми и багри”, финансиран от Министерство на културата (2022 г.)

*Фотограф:Темелко Темелков

Обадете се