Skip to content

Село Букойчене, Кичевско – Вардарска Македония

Женска носия от с. Букойчене, Кичевско – Вардарска Македония • Female costume from Bukoichene, Kichevo region – Vardar Macedonia

Женска носия от с. Букойчене, Кичевско – Вардарска Македония • Female costume from Bukoichene, Kichevo region – Vardar Macedonia

Риза (кошуля), Кичевско/Гостиварско • Female shirt (koshulya), Kichevo/Gostivar region

Риза (кошуля), Кичевско/Гостиварско • Female shirt (koshulya), Kichevo/Gostivar region

Елек-синджирлия, Кичевско/Гостиварско • Vest-like sleeves (jacket-sindjirlia), Kichevo/Gostivar region

Елек-синджирлия, Кичевско/Гостиварско • Vest-like sleeves (jacket-sindjirlia), Kichevo/Gostivar region

Клашник, Кичевско/Гостиварско • Outer garment (klashnik), Kichevo/Gostivar region

Клашник, Кичевско/Гостиварско • Outer garment (klashnik), Kichevo/Gostivar region

Клашник, Кичевско/Гостиварско • Outer garment (klashnik), Kichevo/Gostivar region

Клашник, Кичевско/Гостиварско • Outer garment (klashnik), Kichevo/Gostivar region

Колан/пояс с пискюли (китки), Кичевско/Гостиварско • Nosegay belt with bundles (poyas s kitki), Kichevo/Gostivar region

Колан/пояс с пискюли (китки), Кичевско/Гостиварско • Nosegay belt with bundles (poyas s kitki), Kichevo/Gostivar region

Сокай, Кичевско • Sokay, Kichevo region

Сокай, Кичевско • Sokay, Kichevo region

Накит за кръста, Кичевско/Гостиварско • Waist jewelry, Kichevo/Gostivar region

Накит за кръста, Кичевско/Гостиварско • Waist jewelry, Kichevo/Gostivar region

Чорапи, Кичевско • Socks, Kichevo region

Чорапи, Кичевско • Socks, Kichevo region

Село Букойчене, Кичевско, Вардарска Македония

Костюмът от с. Букойчене, Кичевско, е изумителен по своя стил, композиция, метален блясък и… повярвайте, по тежест! За жалост обилните накити по главата и гърдите не са достигнали до нас – вероятно те са част от горчивата цена на преселническите неволи. Но дори и в този вид, невестинският костюм излъчва внушителност и достолепие, а изследователите заслужено го уподобяват на „средновековно рицарско облекло”. Клашникът, наречен гувеалски (невестински), е ушит от бяла клашна, с права кройка – без странични клинове. Изобилието от сърмена везба, гайтани и ширити, присвива полите му дотолкова, че невестата да пристъпва едва-едва, с малки елегантни крачки. Под саята, над ризата, се обличат подобни на елек ръкави – синджирлии, наречени така по плътната сърмена везба, изцяло покриваща основната тъкан. Забележителен елемент, придаващ обем на композицията, е коланът с китки – четворнотъкан пояс с прави шарки, сърмен горен слой и два тежки снопа от разноцветни вълнени пискюли, допълнително украсени с мъниста и дребни дантелени мотиви. Но това не е всичко – под кърпата, върху гърба се спуска тежкият сърмен сокай, завършващ с подобни на коси черни вълнени ресни. С декоративното си оформление невестинската украса за главата се вписва отлично в цялостния вид на обредния костюм.

Village of Bukoichene, Kichevo region, Vardar Macedonia

The costume from the village of Bukoichene astounds us with its style, composition, metal gleam and … its weight! Unfortunately, the lavish jewellery for the head and chest have not survived. But even in its present form, the bridal costume displays grandeur and dignity, and researchers deservedly compare it to “a medieval knight attire”. The bridal klashnik is made of white straight-cut woolen fabric. The abundance of silk embroidery, woolen braiding and lace makes it so tight fitting as to allow the bride to take only small graceful steps. Underneath the klashnik, over the shirt, jacket-like sleeves are put on, with thick silk embroidery, completely covering the base fabric. An exceptional element giving spaciousness to the composition is the so called “nosegay waistband” – two heavy bundles of variegated woolen tassels, additionally overlaid with beads and tiny lace motifs. This however, is not everything – a heavy silk sokay runs along the back – a bridal head decoration which excellently matches the entire appearance of the ceremonial costume.

*Дигитализирани движими културни ценности от фондовете на Регионален исторически музей – Благоевград по проект “Наследството на българите-бежанци – дигитални образи, форми и багри”, финансиран от Министерство на културата (2022 г.)

*Фотограф:Темелко Темелков

Обадете се