Skip to content

Снимки на бежанци от с. Зарово

5.12-20b-23-06-08-001
5.12-20-22-03-21-001
5.12-20-22-03-21-001-2

    Снимки на бежанци от с. Зарово, Солунско, заселили се в с. Белица (днес Илинденци) и с. Крупник, 1914 г.

    Жените са облечени с характерната за края на XIX – първите десетилетия на XX век дреха – “фустан”. Снимките са предадени на Регионален исторически музей – Благоевград от Мария Вачева през1988 г.

*Фотографиите могат да бъдат видяни в експозицията “Благоевград – поглед в миналото”, обновена по проект “Малки градски истории – културни рефлексии” по Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти 2022 на Национален фонд “Култура”

Обадете се