Skip to content

Свидетелство на доброволеца Григор Костов

3.2-2750-р-ри-70-100 см. с декор.рамка
3.4.2-257-р-ри-90-115 см. пенокартон.анотация
New Документ на Microsoft Publisher (2)

     Снимка 1: Свидетелство на доброволеца Григор Костов за участие в Македоно-Одринското опълчение 1912-1913 г., награден с Орден за храброст

   Certificate of the volunteer Grigor Kostov for participation in the Macedonian-Adrianopolitan Volunteer Corps, 1912-1913, awarded with the Order of Bravery

    Снимка 2: Портрет на генерал Спас Георгиев – освободителят на Горна Джумая
Portrait of General Spas Georgiev – the liberator of Gorna Dzhumaya
 
   Снимка 3: Пленени турски войници в Горна Джумая, 1912 г.
Captured Turkish soldiers in Gorna Dzhumaya, 1912

*Фотографиите могат да бъдат видяни в експозицията “Благоевград – поглед в миналото”, обновена по проект “Малки градски истории – културни рефлексии” по Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти 2022 на Национален фонд “Култура”

Обадете се