Skip to content

Тапия за собственост на къща

Тапия за собственост на къща в кв. Вароша

Тапия за собственост на къща в кв. Вароша

Тапия за собственост на къща в кв. Вароша - превод от турски

Тапия за собственост на къща в кв. Вароша - превод от турски

   Тапия за собственост на къща в кв. Вароша, ул. Черковна (1907 г.) на Велика, дъщеря на Стоян (османска поданница).
 
  *Deed of ownership of a house in Varosha district, Cherkovna Street (1907) of Velika, daughter of Stoyan (Ottoman subject).
 
**Документът може да бъде видян в експозицията “Благоевград – поглед в миналото”, обновена по проект “Малки градски истории – културни рефлексии” по Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти 2022 на Национален фонд “Култура”.
Обадете се