Skip to content

Тапия за собственост на лозе

2.2-427-22-06-21-001
2.2-427-22-06-21-002
   Тапия за собственост на лозе – м. „Баларбаши“ (1896 г.) на Дончо Митов (османски поданник).
   *Deed for the ownership of a vineyard – “Balarbashi” area (1896) of Doncho Mitov (Ottoman subject).
 
**Документът може да бъде видян в експозицията “Благоевград – поглед в миналото”, обновена по проект “Малки градски истории – културни рефлексии” по Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти 2022 на Национален фонд “Култура”.
 
Обадете се