Skip to content

Ученици пред входа на училището при църквата „Въведение Богородично“

ученици пред църквата
   Ученици пред входа на училището при църквата „Въведение Богородично“,
Горна Джумая, 1908 г.
    На първия ред (седнала с букетче в ръка) е Славка Паунова – впоследствие съпруга на Христо Паунов – общински съветник и собственик на дрехарница “Лукс” в Горна Джумая.
  Снимката е предоставена на музея от дъщеря им Лилия Христова Паунова.
*Students in front the entrance of the “Vavedenie Bogorodichno” (Presentation of the blessed virgin Mary) church,
Gorna Dzhumaya, 1908.
   In the first row (sitting with a bouquet in her hand) is Slavka Paunova – later the wife of Hristo Paunov – municipal councilor and owner of the “Lux” clothing store in Gorna Dzhumaya.
  The photo was provided to the museum by their daughter Lilia Hristova Paunova.

**Фотографията може да бъде видяна в експозицията “Благоевград – поглед в миналото”, обновена по проект “Малки градски истории – културни рефлексии” по Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти 2022 на Национален фонд “Култура”.

Обадете се