Skip to content

В конферентната зала на Регионален исторически музей – Благоевград се проведе музеен открит урок, посветен на 110 годишнината от рождението на поета Никола Вапцаров

На 04 декември 2019 г в конферентната зала на Регионален исторически музей – Благоевград се проведе музеен открит урок, посветен на 110 годишнината от рождението на поета Никола Вапцаров, с ученици от 10 клас на Езикова гимназия “Акад. Людмил Стоянов” – Благоевград.
Бяха представени различни по вид исторически свидетелства за личността на Никола Вапцаров – документи от личните, полицейски и партийни архиви и фотографии. Подчертана беше връзката на поета с нашия град и заслугите на НЧ “Никола Вапцаров – 1866″ и Драматичен театър ” Никола Вапцаров” за популяризиране на творчеството
му.
Възпитаниците на преподавателите Антоанета Сейменска и Катя Финдрина проявиха активен интерес и участваха в представянето на бележитите стихове на поета. Заниманието показа възможностите на музея за провеждане на разнообразни образователни дейности и за привличане на младежка публика.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Обадете се