Skip to content

В Музеен детски кът се проведе заниманието „Обитатели на кестеновата гора“

На 14.11.2019 г., в Музеен детски кът се проведе заниманието „Обитатели на кестеновата гора“ с ученици от 6-то СУ „Иван Вазов“ и 2-ро ОУ „Диматър Благоев“.
С помощта на новите 3Д магнитни елементи, децата се запознаха с птиците козодой, папуняк, щиглец и орехче, къде и как строят гнездата си и как изглеждат техните яйца. Научиха интересни факти за някои ядливи гъби и защитени растения и сами се опитаха да ги разпознаят и разположат на правилните места в нашата импровизирана кестенова гора.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Обадете се