Skip to content

Връзки с обществеността

   Основната цел на отдел “Връзки с обществеността” е популяризиране дейността на Регионален исторически музей – Благоевград и запознаване на публиката с  голямото  историческо и културно наследство, съхранявано в музея.

   Отделът работи в посока, ориентирана към интересите и изискванията на публиката; разработва специални програми за работа с различни възрастови групи; привлича обществеността към дейността на музея, с цел приобщаване към работата му, спечелване на приятели и съмишленици, откликване към проблемите му.

 

В отдела работят:

 • Здравка Димитрова – уредник
 • Димитрина Какарадова – уредник
 • Благовест Тодоров – уредник
 • Анета Данчовска – педагог
 •  Гергана Христова- екскурзовод
 • Смилена Петкова – екскурзовод
 • Лидия Димитрова – касиер
 • Мая Велинова – информатор
 • Теменужка Стоилова – информатор
 • Жана Спасова – информатор
 • Елка Христова – хигиенист

За връзка – телефон: 073/ 88 60 

Обадете се