Skip to content

Библиотека

    От самото  му съществуване до днес в Регионален исторически музей -Благоевград функционира изключително богата специализирана библиотека, чийто фонд наброява 17 500 библиотечни материали: литература по българска история и култура, краезнание, изкуство, естествена история, обществено-политическа тематика.

   Основната цел на библиотеката от създаването й е да подпомага работата на музейните специалисти в тяхната високопрофесионална научно-изследователска дейност – при изготвяне на научни съобщения и публикации, при експониране на изложби с мултидисциплинарен характер, при подготвяне на уроци и чествания по образователната програма “Музей-училище”.

   Днес богатият библиотечен фонд се ползва от много ученици, студенти, преподаватели, журналисти, граждани.

   От създаването си до днес библиотеката при Регионален исторически музей – Благоевград  притежава ценни издания по археология – “Известия на Археологическия институт”, “Разкопки и проучвания”, сп. “Археология”.

   Библиотечният фонд разполага с три изключително редки поредици – първите издания на БАН, подарени от тяхната библиотека: “Сборник за народни умотворения, наука и книжнина”; “Периодическо списание на Българското книжовно дружество” – първото българско научно и литературно-критическо списание; “Сборник на Българската академия на наука и изкуства”.

   Проблемите на Българското възраждане намират отражение в богатата литература, свързана с просветните и революционни борби на населението от Пиринския край. Между тях се откроява фондът на известния журналист Стоян Нейков, който съдържа книги по история на 20-те – 40-те години на XX в.

   Библиотеката притежава и 82 тома издания на Римско-Германския централен музей – гр. Мейнц, Германия, както и богата колекция от албуми и други издания по българско, руско и западноевропейско изкуство.

   Не по-малко ценни за библиотечния фонд са и многото списания и вестници, сред които и фототипни издания на възрожденски вестници от XIX в., списания по история, изкуство, природа, архитектура, фотография – български, руски и чуждестранни.

   Многобройните читатели проявяват интерес и към литературата по естествена история – ботаника, зоология, геология, опазване на природата, издания на Национален парк – Рила, които също са част от богатият библиотечен фонд на музея..

   Днес библиотеката на Регионален исторически музей – Благоевград продължава да бъде място за организиране на срещи с поети и писатели, за представяне на нови книги и списания. Тя е едно истинско съкровище на науката и културата, ценен помощник на всички, които обичат историята и краезнанието.

  През 2007 г. библиотеката при Регионален исторически музей – Благоевград спечели проект по програма “Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност.  На обща стойност 1098 лева бяха закупени 52 книги.

    Закупената литература обогати книжовния фонд на отделите Археология, Средновековие, Българските земи XV– началото на XX век, Нова и Най-нова история и Етнография.

   Спечеленият проект се оказа удачна стратегия за разрастване фонда на библиотеката, което значително подобри и оптимизира нейната работа като подпомогна музейните специалисти при изготвянето на техните публикации и научни съобщения и отговори на много амбиции и търсения на ученици и студенти, аспиранти и изследователи в тяхната професионална реализация.

В библиотеката работи:

Таня Безинска

Обадете се