Skip to content

Струга-Вардарска Македония

Женска носия от Струга – Вардарска Македония • Female costume from Struga – Vardar Macedonia

Женска носия от Струга – Вардарска Македония • Female costume from Struga – Vardar Macedonia

Елек, Струга • Sleeveless jacket, Struga

Елек, Струга • Sleeveless jacket, Struga

Накит за глава (прочелник), Вардарска Македония • Head jewelry (prochelnik), Vardar Macedonia

Накит за глава (прочелник), Вардарска Македония • Head jewelry (prochelnik), Vardar Macedonia

Струга, Вардарска Македония

Празничната женска носия от Струга е изработена в началото на XX век – на прага на новото време и новата мода. Почти всички елементи от нейния състав са ушити от фабрични материи – кадифе за елека; щампована памучна тъкан за горната дреха – забун; коприна за кърпата, нагръдника, ръкавчиците и престилката. Кошулята е ушита от домашнотъкано тънко платно, но е загубила богатата везбена декорация по ръкавите. Накитната украса е пестеливо употребена и само грейналите сърмени орнаменти по елека напомнят за едни по-стари времена.

Struga, Vardar Macedonia

The festive women’s costume from Struga was made at the beginning of the 20th century – on the threshold of the new era and the new fashion. Almost all elements of its composition are sewn using factory materials – velvet for vests; printed cotton fabric for the outer garment – zabun; silk for the towel, the plastron, small gloves and apron. The shirt is sewn from home-woven thin fabric, but has lost the rich embroidery decoration on the sleeves. The jewelry is used sparingly and only the glowing purl ornaments on the vest remind us of the old days.

*Дигитализирани движими културни ценности от фондовете на Регионален исторически музей – Благоевград по проект “Наследството на българите-бежанци – дигитални образи, форми и багри”, финансиран от Министерство на културата (2022 г.)

*Фотограф:Темелко Темелков

Обадете се