Skip to content

Художествен

   Отделът съхранява над 2 500 произведения на изобразителното и приложно изкуство.

   Сред бележитите творци, чийто произведения са притежание на музея са имената на своеобразната  легенда на българското изобразително изкуство  – Златю Бояджиев, на едно от легендарните имена в националната ни художествена съкровищница – Владимир Димитров – Майстора, на един от най-интересните и противоречиви личности в съвременното българско изкуство – Стоян Сотиров. 

   Шанс за българското изкуство е, че малко преди да напусне този свят, Златю Бояджиев открива нова страница във великолепното си творчество. През 1975 година тогавашната общинска управа на Благоевград кани Златю Бояджиев да работи в Благоевград, Мелник и селищата от региона. Хората и природата в Пиринския край го пленяват и с художествена настървеност художникът създава уникален живописен цикъл. Платната, посветени на Пиринския край носят популярното заглавие „Мелнишки цикъл” – „Мелник”, „Кърланово”, „ Кошари край Кърланово”, „Пастирки”, „Овчари” – са само част от невероятните интерпретации на автора, за които той пoлучава вдъхновение от красотата и топлината на този край. Значителна част от този цикъл, включващ 23 картини, е закупена от Община Благоевград и през 1977 година е предоставена на Регионален исторически музей – Благоевград. Така Благоевград може да се похвали с една значителна колекция, която е безценен принос в националната живописна съкровищница. 

   На 2 февруари 1976 година Златю Бояджиев напуска този свят и този последен творчески период на художника е неговата своеобразна лебедова песен.

   Регионален исторически музей – Благоевград притежава една значителна колекция рисунки на Владимир Димитров –Майстора. В тях той е запечатил със своето дълбоко национално по форма и дух творчество  села от Кюстендилско, пейзажи, жътварки, макове, сватби и много други сюжети от традиционния бит на българите. Колекцията включва още и автопортрет на художника, портрети на майка му, на сестра му, семейството на Майстора. Рисунките са откупени от родственици на художника.

   Сред ценните колекции от картини, съхранявани във фонда са тези на  Атанас Яранов, Кеязим Исинов и други.

В отдела работят:

Гинка Милтенова – уредник

Обадете се