Нумизматика

      Монетното богатство, съхранявано в нумизматичния фонд на Регионален исторически музей - Благоевград, включва цялото разнообразие от монети, циркулирали в Югозападните тракийски земи от античността до днес.
      Най-голямото по обем монетосечене от периода VІ - V в. пр. Хр. в Югозападна Тракия, принадлежи на о. Тасос. То е доминиращо, разпространено в целия район на Източното Средиземноморие. Две емблематични съкровища, открити в землището на село Скребатно, община Гърмен, съдържат монети от Тасоския монетен тип - сребърни статери Силен и Нимфа/вдлъбнат квадрат. Те принадлежат на голяма общност, контролираща територията на пангейския регион заедно с острова, сближена от солидни и устойчиви икономически интереси . Тук трябва да бъде пояснено, че наименованието тасоски монети е обобщаващо за монетната продукция от всички ателиета на острова и континента. Остров Тасос, сам по себе си обаче, без подкрепата на местните тракийски владетели, не би могъл да осъществи такова мащабно присъствие във вътрешността на Тракия с най-голяма концентрация от находки по долината на река Места . Иконографията на тези монети включва изображения и символи, свързани с най-почитания от траките култ - култът към Дионис.
      С голямо разнообразие откъм типове и номинали се характеризира елинистическото монетосечене. Тук се включват монетите на македонските владетели (Филип II Македонски, Александър III Велики, Касандър, Антигон Гонат, Филип V, Персей ), тетрадрахмите на гр. Атина и о. Тасос - нов стил, на римския квестор Езилас, на Първа македонска област, сребърните монети на град Истиея, драхмите на Дирахион и Аполония на Адриатическо море.
      Регионален исторически музей-Благоевград притежава и няколко много важни съкровища, съдържащи бронзови тракийски варваризации на най-популярните автономни македонски монетосечения. Римското монетосечене е представено от републикански денари, императорски монети от различни номинали, както и от провинциалното бронзово монетосечене.
      Най-големият брой златни монети, които се съхраняват във фонда, се отнасят към късноантичното и византийско монетосечене (солиди на императорите Аркадий, Зенон, Анастасий I, Юстиниан I, Констанс, Теофил, Василий I, Константин VII, Роман III Аргир ). Византийското монетосечене от периода XI - XIV в. е представено с множество колективни находки.
      Регионален исторически музей - Благоевград притежава колективни находки от западноевропейски талери от периода XVI - XX в. както и монети и банкноти от Княжество България, Царство България, Народна Република България и съвременни юбилейни монети.

В отдела работи:
Нина Хаджиева - уредник- нумизмат